20 de Novembro – Lugo – Obradoiro «Cómo, porqué e para qué nos comunicamos cas nosas fillas e fillos adoptados dende a infancia ata a adolescencia 3/3»

Seguimos cas actividades do «PROGRAMA DE PREPARACIÓN, APOIO E ACOMPAÑAMENTO ÁS FAMILIAS ADOPTIVAS» en Lugo ca primeira sesión dun obradoiro, composto por tres, a cargo da psicóloga … Leer mais …