Qué e Manaia?

MANAIA, Asociación Galega de axuda á Adopción, xorde co obxectivo de ser un punto de encontro próximo, de opinión, información e apoio para todas aquelas persoas que adoptaron ou estean emprendendo o camiño da adopción desde Galicia. Nela teñen cabida tanto as familias que están en trámite de adopción, como os que xa adoptaron, ou calquera persoa que se sinta sensibilizada ca adopción.

Quen forma MANAIA?

Basicamente familias que optamos pola adopción coma proxecto familiar. Entre nos atópanse familias en tódolos momentos do proceso: comezando, en espera de asignación, asignados en espera do encontro, recén chegados e familias con nenos xa adolescentes, e por suposto, en tódalas súas variables: Adopción Internacional, Adopción Nacional, Necesidades Especiais, e, como non, fillos non adoptados.

Cales son os nosos obxectivos?

 • Ofrecer ás familias un lugar de encontro, facilitando o contacto entre elas, onde poder expresarse en liberdade, sen prexuízos nin xuízos de valor
 • Facilitar ás familias adoptantes todo tipo de información, apoio e asesoramento sobre o proceso da adopción, independentemente do momento do proceso no que se atopen
 • Organizar charlas, coloquios, obradoiros e todo tipo de actividades coa fin de mellorar a formación das familias adoptivas, tentando acadar as ferramentas necesarias para enfrontarse as especificidades dos menores adoptables
 • Traballar na mellora do proceso de adopción en todas as súas fases
 • Contribuír a que se transmita á sociedade, desde tódolos ámbitos, unha imaxe correcta e real da adopción e as súas características
 • Promover a convivencia dos nenos adoptados, buscando os puntos comúns e tentando normalizar a súa condición
 • Atender as necesidades específicas dos nenos adoptados o longo de toda a súa vida
 • Promover a formación específica de tódolos axentes que interveñen tanto no proceso adoptivo coma no desenrolo da vida dos adoptados (técnicos das administracións, profesionais da medicina en tódolos seus campos, educadores de tódalas etapas…)

Cales son as nosas actividades?

 • Servizo de información acerca dos procesos de adopción
 • Apoio durante o proceso de adopción e postadopción
 • Organización de charlas, coloquios, obradoiros… tanto de preadopción coma de postadopción
 • Entrevistas e xestións con representantes das diferentes Administración para a mellora da adopción en tódolos lugares do mundo, en Galicia en particular
 • Organización de encontros formativos ou lúdicos entre as familias adoptantes
 • A promoción e difusión de calquera actividade relacionada co eido adoptivo